ul. Józefa Mackiewicza 15
31-214 Kraków
tel: 124155666

Organizacja pracy


Brak informacji. Można poszukać ich na stronie internetowej szkoły, można bezpośrednio skontaktować się ze szkołą.


Tu można sprawdzić, czy szkoła pracuje na zmiany.

Organizacja pracy szkoły nie ogranicza się do podziału lekcji. Ważne są informacje o dostępności opieki medycznej i pedagogiczno-psychologicznej.

Organizacja pracy szkoły obejmuje opis szerokiej palety usług poza samymi lekcjami. Ta oferta ma znaczący wpływ na sukces szkoły rozumianej jako środowisko. Dziś, gdy szkoła straciła monopol na przekazywanie wiedzy coraz bardziej istotna staje się kształtowanie umiejętności stosowania wiedzy i rozwój kompetencji społecznych.

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00.

Ramowy plan dnia:

godzina zajęcia
7:00 - 8:00 Schodzenie się dzieci. Rozmowy swobodne i kierowane. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Indywidualna lub grupowa praca wspomagająca rozwój.
8.00 - 8.15 Czytanie krótkich bajek, wprawki logopedyczne.
8:15 - 8:30 Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe organizowane przez nauczycieli.
8:30 - 9:00 Przygotowanie do śniadania. Śniadanie.
9:00 - 10.00

9.00-9.30

9.30-10.00

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Zajęcia programowe: językowe, matematyczne, przyrodnicze, gimnastyczne, muzyczne,plastyczne i społeczne. Zajęcia 1: dla całej grupy

Zajęcia 2: dla dzieci starszych

10:00– 12:00 Zabawy swobodne i ruchowe w ogródku przedszkolnym lub w sali. Spacery połączone z obserwacjami społeczno-przyrodniczymi. Trening ubierania i rozbierania się.
12.00 - 13:00 Przygotowanie do obiadu. Obiad. Przygotowanie do odpoczynku.
13.0014.30 Dzieci młodsze:leżakowanie.
13:0013.30 13:30 - 14:30 Dzieci starsze: poobiednia relaksacja – słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej. Indywidualna praca wyrównawcza, wspomaganie i korygowanie rozwoju.
14:30-15:00 Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.
15:00 - 15:30 Zajęcia dodatkowe
15:30– 17:00 Utrwalanie poznanych wierszy, piosenek, umiejętności i sprawności. Indywidualna lub grupowa praca wspomagająca rozwój. Zabawy dowolne.Rozmowy kierowane i swobodne.

Porządkowanie przestrzeni i rozchodzenie się do domów.