ul. Józefa Mackiewicza 15
31-214 Kraków
tel: 124155666

Wizja

Chcemy stworzyć dziecku przyjazne, radosne i bezpieczne środowisko rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego. Miejsce, do którego dziecko chętnie i radośnie przychodzi, poznaje inne dzieci, nawiązuje przyjaźnie i  twórczo poznaje świat.  Kształtuje swój system wartości poznając dobro, piękno, życzliwość, sprawiedliwość i odpowiedzialność w relacjach z innymi. 


Misja

Naszym zamierzeniem jest

rozwijanie aktywności dzieci, stymulowanie i wspieranie ich rozwoju,

w sposób zrównoważony, mądry i przyjazny,

we współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.