ul. Seweryna Goszczyńskiego 44
30-724 Kraków
tel: 126532793

Organizacja pracy


Brak informacji. Można poszukać ich na stronie internetowej szkoły, można bezpośrednio skontaktować się ze szkołą.


Tu można sprawdzić, czy szkoła pracuje na zmiany.

Organizacja pracy szkoły nie ogranicza się do podziału lekcji. Ważne są informacje o dostępności opieki medycznej i pedagogiczno-psychologicznej.

Organizacja pracy szkoły obejmuje opis szerokiej palety usług poza samymi lekcjami. Ta oferta ma znaczący wpływ na sukces szkoły rozumianej jako środowisko. Dziś, gdy szkoła straciła monopol na przekazywanie wiedzy coraz bardziej istotna staje się kształtowanie umiejętności stosowania wiedzy i rozwój kompetencji społecznych.

Przedszkole funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 - 17.30.

Podstawa programowa realizowana jest w godz. 8.00 - 13.00.

W przedszkolu działa stołówka, obiady przygotowywane są przez firmę cateringową wybraną przez rodziców.

Rodzice korzystają z elektronicznego systemu kontroli czasu pobytu dziecka w przedszkolu BIOSYS.