ul. Seweryna Goszczyńskiego 44
30-724 Kraków
tel: 126532793

Oferta

Samorządowe Przedszkole Nr 27 zostało powołane Uchwałą nr LXX III/1073/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 08.05.2013r. i rozpoczęło swoją działalność 1 września 2013r. Przedszkole funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera.

Przedszkole jest zlokalizowane na 1 piętrze budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Goszczyńskiego 44 w Krakowie.

Sale przedszkolne są przestronne i jasne. Wyposażone są w odpowiednie dla wieku dzieci zabawki oraz pomoce dydaktyczne zgodne z obowiązującymi trendami edukacyjnymi. Dzieci korzystają z dużego i bezpiecznego placu zabaw oraz zewnętrznych boisk szkolnych. Przedszkole realizuje ciekawe projekty edukacyjne np. Akademia Aquafresh, Kubusiowi Przyjaciele Natury, Akademia Wyobraźni "Play-Doh" czy Mamo, Tato wolę wodę.

Dzieci są pod stałą opieką logopedy, psychologa i pedagoga. Dużym zainteresowaniem dzieci i rodziców cieszą się liczne zajęcia warsztatowe i konkursy.

Kadrę przedszkola stanowią nauczyciele i pracownicy obsługi zaangażowani w pracę oraz otwarci na potrzeby dzieci i ich rodziców. Monitoring audiowizualny wewnętrzny i zewnętrzny zwiększa bezpieczeństwo dzieci. W przedszkolu działa stołówka, obiady przygotowywane są przez firmę cateringową wybraną przez rodziców.

Przedszkole funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 - 17.30.

Podstawa programowa realizowana jest w godz. 8.00 - 13.00.

Rodzice korzystają z elektronicznego systemu kontroli czasu pobytu dziecka w przedszkolu BIOSYS.


W okresie rekrutacji do szkół poszukiwane są informacje o ich ofercie. Prezentacja oferty może być bardzo krótka i skupiać się na jej programowym wymiarze. W opisie oferty szkoły może być zawarta odpowiedź na pytanie dlaczego właśnie tę szkołę warto wybrać.