ul. Seweryna Goszczyńskiego 44
30-724 Kraków
tel: 126532793

Baza placówki

Brak informacji. Można poszukać ich na stronie internetowej szkoły (przedszkola), można bezpośrednio skontaktować się ze szkołą (przedszkolem).


Baza szkoły (przedszkola) to nie tylko pomieszczenia. To co ważne, to wyposażenie tych pomieszczeń i ich dostępność.

Wobec współczesnych wyzwań istotna jest dostępność Internetu w szkole (Wi-Fi). Istotna jest informacja o dostępności świetlicy, o możliwości skorzystania z posiłków, o dostępności sali gimnastycznej i boiska.

Dobrze wyposażona i dostępna baza szkoły (przedszkola) sprzyja osiąganiu sukcesów dydaktycznych i pedagogicznych. W przypadku szkół dotyczy to nie tylko biblioteki (z dostępem do Internetu i multimediów) oraz pracowni przedmiotowych. W szkołach pojawiają się Centra Zabawy Wiedzą (wersja mikro Centrum Nauki Kopernik). Szkoły organizują przestrzeń dla uprawiania sportu i rekreacji udostępniając ją także poza lekcjami.

Przedszkole jest zlokalizowane na 1 piętrze budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Goszczyńskiego 44 w Krakowie.

Sale przedszkolne są przestronne i jasne. Wyposażone są w odpowiednie dla wieku dzieci zabawki oraz pomoce dydaktyczne zgodne z obowiązującymi trendami edukacyjnymi. Dzieci korzystają z dużego i bezpiecznego placu zabaw oraz zewnętrznych boisk szkolnych.

Monitoring audiowizualny wewnętrzny i zewnętrzny zwiększa bezpieczeństwo dzieci.