ul. Miodowa 36
31-052 Kraków
tel: 124212856

Oferta

Informacje o naszym przedszkolu

Adres www strony przedszkola:

Adres www Przedszkola nr 21


 • Przedszkole znajduje się w wydzielonej części budynku. Czynne jest od 6.30 do 17.00
 • Posiadamy przestronne i przyjazne dzieciom sale, wyposażone w sprzęt i zabawki stwarzające warunki do wszechstronnego rozwoju zgodnego z indywidualnymi możliwościami dzieci oraz zapewniające im warunki do wspaniałej zabawy w bezpiecznym i przyjaznym środowisku.
 • Posiadamy własną kuchnię. Dostosowujemy jadłospis do indywidualnych potrzeb dzieci, w których diecie niezbędna jest eliminacja niektórych produktów.
 • Posiadamy dobrze wyposażony plac zabaw znajdujący się przy przedszkolu.
 • Dbamy o bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój dzieci. Umożliwiamy dzieciom nabywanie różnorodnych umiejętności, sprawności i doświadczeń zgodnych z ich indywidualnymi możliwościami i potrzebami.
 • Zajęcia prowadzone są w formie zabawy, dostosowanej do potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci.
 • Zaszczepiamy w dzieciach poczucie przynależności do określonych grup (rodziny, grupy rówieśników, przyjaciół, narodu itp.) i świadomości narodowej.
 • Zapewniamy poobiedni relaks (leżakowanie) w najmłodszej grupie przy muzyce w towarzystwie przytulanek.
 • Dbamy to, aby dzieci czuły się w naszym przedszkolu swobodnie, radośnie i bezpiecznie.
 • W pracy z dziećmi wykorzystujemy innowacyjne metody dydaktyczne. Wprowadzamy innowacje pedagogiczne.
 • Rozwijamy zdolności plastyczne na zajęciach plastycznych prowadzonych przez artystę – malarza.
 • Kształtujemy odpowiednią postawę ciała na zajęciach gimnastyki korekcyjnej.
 • Kształtujemy umiejętności taneczne na zajęciach tańca towarzyskiego.
 • Organizujemy uroczystości przedszkolne.
 • Organizujemy zabawy ruchowe zarówno na sali przedszkolnej, sali gimnastycznej, jak również podczas spacerów.
 • Proponujemy udział w zajęciach dodatkowych:
  • kurs tańca, logopedia, szachy, język angielski, pierwsza pomoc.
 • Kształtujemy proekologiczne postawy i propagujemy zdrowe odżywianie.
 • Przedszkole otrzymało patronat programu „Mamo, tato wolę wodę!”. Wyróżnienie jest potwierdzeniem najwyższych standardów opieki i edukacji w placówce.

Istniejemy by pomagać rodzicom w procesie wychowania, opieki i edukacji. Umożliwiamy wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom.Współpracujemy z pedagogiem, logopedą i Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną.Przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki w szkole, osiągania przez nie sukcesów edukacyjnych, a także radzenia sobie z trudnościami.


W okresie rekrutacji do szkół poszukiwane są informacje o ich ofercie. Prezentacja oferty może być bardzo krótka i skupiać się na jej programowym wymiarze. W opisie oferty szkoły może być zawarta odpowiedź na pytanie dlaczego właśnie tę szkołę warto wybrać.