ul. Romana Prawocheńskiego 7
31-998 Kraków
tel: 126450887

Oferta

Do naszego przedszkola przyjmujemy dzieci w wieku od 3 do 6 lat .

Zapewniamy :

 • fachową i kompetentną opiekę nad dziećmi od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00. do 17.00.
 • stosowanie w naszej pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej otwartego stylu, aktywnych metod pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii multimedialnych np. tablicy multimedialnej, programów multimedialnych,
 • rozwijanie zainteresowań dzieci i stwarzanie im szans wyboru aktywności zgodniez indywidualnymi potrzebami i predyspozycjami,
 • miłą , rodzinną atmosferę,
 • opiekę logopedy,psychologa,(w razie potrzeby udzielana jest także pomoc socjalna),
 • od września 2018r.-możliwość skorzystania z„Sali Doświadczania Świata”- sala do ćwiczeń integracji sensorycznej,
 • opiekę terapeuty integracji sensorycznej,
 • terapię logopedyczną w profesjonalnie wyposażonej sali logopedycznej,

CHCEMY , ŻEBY PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJA NASZYCH WYCHOWANKÓW BYŁA ŁATWIEJSZA I BARDZIEJ PRZYJEMNA .

POSIADAMY BOGATĄ OFERTĘ ZAJĘĆ DODATKOWYCH TAKICH JAK :

 • rytmika,
 • język angielski codziennie,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • balet,
 • taniec współczesny,
 • taniec towarzyski,
 • logo rytmika,
 • karate,
 • szachy

KTÓRE POZWALAJĄ DZIECIOM ROZWIJAĆ SIĘ WSZECHSTRONNIE.

Proponujemy także :

 • udział w rożnych , atrakcyjnych warsztatach, wycieczkach , uroczystościach na terenie przedszkola i poza nim,

W okresie rekrutacji do szkół poszukiwane są informacje o ich ofercie. Prezentacja oferty może być bardzo krótka i skupiać się na jej programowym wymiarze. W opisie oferty szkoły może być zawarta odpowiedź na pytanie dlaczego właśnie tę szkołę warto wybrać.