ul. Zachodnia 6a
30-350 Kraków
tel: 122696011

Wizja

„Tak naprawdę to są tylko dwie rzeczy, w które można wyposażyć dzieci:

  • pierwszą są korzenie,
  • drugą – skrzydła.”

Hadding Carter


Misja

Wyposażamy dziecko w wiedzę i sposób myślenia pozwalający na poszukiwanie własnej drogi w przyjaźni z przyrodą i drugim człowiekiem.