os. Jagiellońskie 17
31-833 Kraków
tel: 126484625

Zajęcia dodatkowe

Dziedzina zakres Zajęcia Liczba uczniów
opieka i wychowanie ORATORIUM 60
matematyka Zajęcia dodatkowe dla klas matematycznych 30
język polski Zajęcia dodatkowe dla klas humanistycznych 30
biologia Zajęcia dodatkowe dla klas biologiczno-chemicznych 30
chemia Zajęcia dodatkowe dla klas biologiczno-chemicznych 30
teatr Teatr szkolny 20
informatyka Zajęcia z programowania 12

Bogactwo oferty zajęć dodatkowych we wskazanej dziedzinie, w ciągu kilku lat, może świadczyć o aktywności i zaangażowaniu szkoły w odkrycie i rozwój talentów uczniów, w przygotowanie odpowiedzi na potrzeby edukacyjne uczniów. Może ukazywać specjalizację szkoły.

Zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne, są dobrym miejscem na większe niż to jest możliwe na lekcjach dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb i możliwości uczniów. Uczniowie i nauczyciele mogą w pełni rozwinąć skrzydła, mogą zidentyfikować i usunąć bariery edukacyjne. Bywa, że zajęcia pozalekcyjne pokazują możliwy potencjał szkoły. Warto zapoznać się z ofertą zajęć dodatkowych.

Szersze informacje o ofercie zajęć dodatkowych i jej dostępności można znaleźć na domowej stronie www szkoły.