os. Jagiellońskie 17
31-833 Kraków
tel: 126484625

Aktywa szkoły


Brak informacji. Można poszukać ich na stronie internetowej szkoły, można bezpośrednio skontaktować się ze szkołą.


Zestawienie osiągnięć uczniów w konkursach, olimpiadach, turniejach i zawodach w kolejnych latach może pomóc w identyfikacji specjalności szkoły. Osiągnięcia w konkursach matematycznych w kilku kolejnych latach mogą wskazywać na to, że zdolni uczniowie mają w tej szkole dobre warunki rozwoju matematycznego.

Wyniki w konkursach, olimpiadach, turniejach i zawodach w danej dziedzinie mogą dokumentować specjalizację szkoły. To ważna informacja dla poszukujących szkoły marzeń, która pomoże w rozwoju talentów uczniów w wybranej dziedzinie.