os. Jagiellońskie 17
31-833 Kraków
tel: 126484625

Przedmioty rozszerzone i uzupełniające

 • przedmioty w zakresie rozszerzonym
  • biologia
  • fizyka
  • geografia
  • historia
  • język angielski
  • język polski
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie
 • przedmioty uzupełniające
  • historia i społeczeństwo
  • przyroda

Dlaczego informacja o rozszerzeniach jest ważna? Poniższe reguły zapisano w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

Uczeń liceum ogólnokształcącego wybiera od 2 do 4 przedmiotów kształconych w zakresie rozszerzonym, przy czym co najmniej jednym z tych przedmiotów musi być: historia, biologia, geografia, fizyka lub chemia

 • uczeń, który nie wybrał rozszerzonej historii, obowiązkowo realizuje przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo,
 • uczeń, który nie wybrał rozszerzonego przedmiotu przyrodniczego (biologii, chemii, fizyki lub geografii), obowiązkowo realizuje przedmiot uzupełniający przyroda.

Uczeń technikum wybiera 2 przedmioty w zakresie rozszerzonym, związane z kształceniem w określonym zawodzie. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia.

 • uczeń, który nie wybrał rozszerzonej historii, obowiązkowo realizuje przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo,
 • uczeń, który wybrał rozszerzoną historię i przedmiot przyrodniczy (geografia, biologia, chemia lub fizyka), obowiązkowo realizuje przedmiot uzupełniający ekonomia w praktyce;
 • uczeń, który wybrał rozszerzoną historię i matematykę, obowiązkowo realizuje przedmiot uzupełniający przyroda.