ul. Bujaka 15
30-611 Kraków
tel: 126544523

Ewaluacja

W serwisie nie ma jeszcze informacji o wynikach ewaluacji zewnętrznej. Szczegółowe informacje o wymaganiach wobec szkół i przebiegu procesu ewaluacji można znaleźć na stronie systemu ewaluacji oświaty.