Seniorów Lotnictwa, 5 5
31-455 Kraków-Śródmieście
tel: 124177821

Zajęcia dodatkowe

Dziedzina zakres Zajęcia Liczba uczniów
film Koło miłośników filmu 30
piłka nożna Koło sportowe 20
informatyka Koło informatyczne 16
plastyka Koło platyczne 15
przyroda Koło przyrodnicze 14
muzyka Koło muzyczne 12
szachy Koło szachowe 10
język angielski Koło językowe 10

Bogactwo oferty zajęć dodatkowych we wskazanej dziedzinie, w ciągu kilku lat, może świadczyć o aktywności i zaangażowaniu szkoły w odkrycie i rozwój talentów uczniów, w przygotowanie odpowiedzi na potrzeby edukacyjne uczniów. Może ukazywać specjalizację szkoły.

Zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne, są dobrym miejscem na większe niż to jest możliwe na lekcjach dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb i możliwości uczniów. Uczniowie i nauczyciele mogą w pełni rozwinąć skrzydła, mogą zidentyfikować i usunąć bariery edukacyjne. Bywa, że zajęcia pozalekcyjne pokazują możliwy potencjał szkoły. Warto zapoznać się z ofertą zajęć dodatkowych.

Szersze informacje o ofercie zajęć dodatkowych i jej dostępności można znaleźć na domowej stronie www szkoły.