Seniorów Lotnictwa, 5 5
31-455 Kraków-Śródmieście
tel: 124177821

Aktywa szkołyOrganizacja Projekt Rok rozpoczęcia Rok zakończenia
Projekty UE Program Erasmus 2017
Małopolska Szkoła Promująca Bezpieczeństwo 2017

Prezentowane tu jest zaangażowanie szkoły w projekty mające wymiar co najmniej wojewódzki. Uczestnictwo w projektach (w tym w projektach unijnych) ma charakter dobrowolny, świadczyć może o dużej aktywności szkoły.

Informacje o projektach, ich organizatorach, o potencjalnych korzyściach i znaczeniu przyznawanych certyfikatów można znaleźć na podanych stronach internetowych.