Seniorów Lotnictwa, 5 5
31-455 Kraków-Śródmieście
tel: 124177821

Ewaluacja

W serwisie nie ma jeszcze informacji o wynikach ewaluacji zewnętrznej. Szczegółowe informacje o wymaganiach wobec szkół i przebiegu procesu ewaluacji można znaleźć na stronie systemu ewaluacji oświaty.