ul. Złoty Róg 30
30-095 Kraków
tel: 126370897

Zajęcia dodatkowe

Dziedzina zakres Zajęcia Liczba uczniów
język polski jako język obcy Zajęcia wyrównawcze dla uczniów powracających z zagranicy 3
matematyka Zajęcia wyrównawcze dla uczniów powracających z zagranicy 3
język angielski Zajęcia wyrównawcze dla uczniów powracających z zagranicy 3
historia i literatura Mitologia straożytnej Grecji 1

Bogactwo oferty zajęć dodatkowych we wskazanej dziedzinie, w ciągu kilku lat, może świadczyć o aktywności i zaangażowaniu szkoły w odkrycie i rozwój talentów uczniów, w przygotowanie odpowiedzi na potrzeby edukacyjne uczniów. Może ukazywać specjalizację szkoły.

Zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne, są dobrym miejscem na większe niż to jest możliwe na lekcjach dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb i możliwości uczniów. Uczniowie i nauczyciele mogą w pełni rozwinąć skrzydła, mogą zidentyfikować i usunąć bariery edukacyjne. Bywa, że zajęcia pozalekcyjne pokazują możliwy potencjał szkoły. Warto zapoznać się z ofertą zajęć dodatkowych.

Szersze informacje o ofercie zajęć dodatkowych i jej dostępności można znaleźć na domowej stronie www szkoły.

Wyjścia na basen.

Zajęcia na sali gimnastycznej