ul. Złoty Róg 30
30-095 Kraków
tel: 126370897

Aktywa szkoły


 Dziedzina zakres Liczba uczniów
Etap regio­nalny Etap woje­wódzki Etap krajowy
i między­na­ro­do­wy
język angielski 6
język francuski 2
matematyka 2

Zestawienie osiągnięć uczniów w konkursach, olimpiadach, turniejach i zawodach w kolejnych latach może pomóc w identyfikacji specjalności szkoły. Osiągnięcia w konkursach matematycznych w kilku kolejnych latach mogą wskazywać na to, że zdolni uczniowie mają w tej szkole dobre warunki rozwoju matematycznego.

Wyniki w konkursach, olimpiadach, turniejach i zawodach w danej dziedzinie mogą dokumentować specjalizację szkoły. To ważna informacja dla poszukujących szkoły marzeń, która pomoże w rozwoju talentów uczniów w wybranej dziedzinie.

W szkole funkcjonuje klasa dwujęzyczna z językiem francuskim.

Uczniowie uczestniczą w wymianach międzynarodowych i warsztatach językowych.

Uczniowie biorą udział w licznych konkursach językowych i przedmiotowych.