ul. Złoty Róg 30
30-095 Kraków
tel: 126370897

Oferta

Szkoła oferuje nauczanie w klasach ogólnych, dwujęzycznych oraz eksperymentalnych.

  • Klasy ogólne oferują nauczanie w zakresie podstaw programowych.
  • Klasy dwujęzyczne z językiem francuskim to nasza specjalność. Klasy te powstały w roku 1991, a więc w chwili, gdy zakładano pierwsze po 1989 roku klasy tego typu. 26-letnie doświadczenie w intensywnym nauczaniu języka francuskiego oraz przedmiotów niejęzykowych (matematyki, biologii, fizyki i historii) w systemie dwujęzycznym czyni z nas placówkę godną zaufania.
  • Na bazie 26-letnich doświadczeń klas dwujęzycznych z językiem francuskim planujemy otworzyć klasy dwujęzyczne z językiem niemieckim.
  • Klasy z rozszerzonym językiem angielskim pracują na podstawie innowacji pedagogicznych - prócz nauki języka ważną rolę odgrywa w nich nauka cywilizacji krajów anglojęzycznych.
  • Szkoła utrzymuje liczne kontakty zagraniczne, proponuje uczniom wymiany i projekty międzynarodowe oraz zagraniczne wyjazdy warsztatowe.

W okresie rekrutacji do szkół poszukiwane są informacje o ich ofercie. Prezentacja oferty może być bardzo krótka i skupiać się na jej programowym wymiarze. W opisie oferty szkoły może być zawarta odpowiedź na pytanie dlaczego właśnie tę szkołę warto wybrać.