Szkoła Podstawowa nr 33
V
status: przekształcona z Gimnazjum nr 16
ul. Konarskiego 2
30-049 Kraków
tel: 126331383

Oferta

Wykorzystując potencjał i doświadczenie Gimnazjum nr 16, chcemy stworzyć szkołę nowoczesną, już dziś przygotowującą do wyzwań przyszłości i coraz bardziej wymagającego rynku pracy. 

OFERTA NA ROK SZKOLNY 2018/19

KLASA 1 

Myślę logicznie, więc jestem ... Uczniom klasy pierwszej proponujemy wstęp do algorytmiki - dodatkowe zajęcia rozwijające umiejętność logicznego myślenia wnioskowania, formułowania i rozwiązywania problemów prowadzone w formie dostosowanej do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.


KLASY 4

Zapraszamy uczniów do klasy czwartej - algorytmicznej z poszerzonym programem informatyki i matematyki, z nauką programowania w wielu językach pod patronatem Małopolskiego Oddziału PTI oraz Mistrzów Kodowania. Klasa ogólna z poszerzonym językiem angielskim. Uczniom tej klasy proponujemy naukę języka angielskiego przygotowującą uczniów do realizacji programu klasy dwujęzycznej z językiem angielskim.


KLASA 6

Prowadzimy nabór do klasy klasy szóstej (DSD), Intensywna trzyletnia nauka języka niemieckiego pozwoli uczniom zdawać bezpłatny egzamin kwalifikacji językowych umożliwiający zdobycie międzynarodowego certyfikatu Deutsch Sprachdiplom. W klasie będzie realizowana nauka języka angielskiego jako drugiego języka obcego


KLASY 7

Uczniom klas siódmych proponujemy naukę w klasach dwujęzycznych Klasy dwujęzyczne - intensywna nauka języka obcego oparta na metodzie komunikacyjnej, która jest realizowana podczas 5 godzin tygodniowo (w tym 2 dwie godziny przedmiotów prowadzanych w języku obcym).

KLASA DWUJĘZYCZNA - ANGIELSKA Uczniom tej klasy proponujemy biologię, chemię i geografię po angielsku (2 przedmioty do wyboru). Naszym celem jest przygotowanie uczniów do egzaminu FCE - jednego z najpopularniejszych angielskich certyfikatów językowych na poziomie średniozaawansowanym (B2). Do programu nauczania wprowadzane są także elementy kultury, literatury, geografii i historii krajów anglojęzycznych. Uczniowie tego zespołu mogą wybrać drugi język obcy: niemiecki lub hiszpański.

KLASA DWUJĘZYCZNA - HISZPAŃSKA Dla uczniów tej klasy wiodącym językiem obcym jest język hiszpański realizowany w ilości pięciu godzin tygodniowo (nie jest konieczna znajomość języka hiszpańskiego). Do programu nauczania wprowadzane są także elementy kultury, literatury, geografii i historii krajów hiszpańskojęzycznych. Patronat nad tym przedsięwzięciem sprawuje ambasada Królestwa Hiszpanii. Nasi absolwenci mogą kontynuować naukę języka hiszpańskiego w dwujęzycznych oddziałach VI LO w Krakowie, a także zdawać maturę hiszpańską.W klasie będzie realizowana nauka języka angielskiego jako drugiego języka obcego

KLASA DWUJĘZYCZNA - FRANCUSKA Uczniom tej klasy proponujemy intensywną naukę języka francuskiego realizowaną podczas pięciu godzin tygodniowo (nie jest konieczna znajomość języka francuskiego). Do programu nauczania wprowadzane są także elementy kultury, literatury, geografii i historii krajów francuskojęzycznych.Nasi absolwenci mogą kontynuować naukę języka francuskiego w dwujęzycznych oddziałach liceów ogólnokształcących.W klasie będzie realizowana nauka języka angielskiego jako drugiego języka obcego.

KLASA OGÓLNA z możliwością realizacji zajęć dodatkowych z matematyki i informatyki oraz nauką języka angielskiego i do wyboru języka niemieckiego i hiszpańskiego.


Ponadto kontynuujemy projekty i programy lubiane przez uczniów, cenione przez rodziców, jak choćby: szkółkę narciarską, międzynarodowy projekt „STARS”, naukę capoeiry czy gry w szachy, program „Mocni bez przemocy”, teatralny „Dzień Języka Ojczystego”, szkolny klub „Caritas”, wymiany międzynarodowe, imprezy Samorządu Szkolnego i inne. 

Świetlica - czynna od godz. 7:15 - 17:30, to miejsce, gdzie poza zajęciami opiekuńczymi można realizować swoje pasje. Realizujemy zajęcia gry na gitarze, naukę wybranych języków obcych, zajęcia sportowe. Świetlica wyposażona jest w bogatą ofertę gier logicznych, wspierających programowanie i algorytmikę.

SAPERE AUDE - odważ się być mądrym”- te słowa łączą dwie szkoły znajdujące się w tym samym miejscu i z tą samą kadrą pedagogiczną: Gimnazjum nr 16 i Szkołę Podstawową nr 33.


W okresie rekrutacji do szkół poszukiwane są informacje o ich ofercie. Prezentacja oferty może być bardzo krótka i skupiać się na jej programowym wymiarze. W opisie oferty szkoły może być zawarta odpowiedź na pytanie dlaczego właśnie tę szkołę warto wybrać.