ul. Tyniecka 6
30-319 Kraków
tel: 122666680

Orzeczenia i działania

  • w szkole są uczniowie
    • niewidomi, słabowidzący
    • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
    • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
  • szkoła oferuje zajęcia terapeutyczne.
    • Orientacja w przestrzeni