ul. Tadeusza Ptaszyckiego 9
31-979 Kraków
tel: 12 6440783

Specjaliści

 • Szkoła zatrudnia specjalistów z dziedziny
  • fizjoterapia
  • logopedia
  • neurologopedia
  • oligofrenopedagogika
  • pedagogika
  • pedagogika specjalna w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów
  • pedagogika specjalna w zakresie wspomagania wczesnego rozwoju dziecka
  • psychologia
  • rehabilitacji ruchowa
  • terapia właściwa dla pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka