Szkoła Podstawowa Specjalna nr 150
XII
status: zawiera klasy Gimnazjum Specjalne nr 62
ul. Dobczycka 20, 30-620 Kraków
al. A. Dygasińskiego 25
30-820 Kraków
tel: 126591512