ul. Józefa Szujskiego 2
31-123 Kraków
tel: 124229439

Specjaliści

 • Szkoła zatrudnia specjalistów z dziedziny
  • doradca zawodowy
  • fizjoterapia
  • logopedia
  • neurologopedia
  • oligofrenopedagogika
  • pedagogika
  • pedagogika specjalna w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów
  • psychologia
  • socjoterapia
  • surdopedagogika
  • terapia pedagogiczna
  • terapia psychologiczna