ul. Józefa Szujskiego 2
31-123 Kraków
tel: 124229439

Orzeczenia i działania

 • w szkole są uczniowie
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • szkoła oferuje działania nauczycieli i specjalistów o charakterze
  • rewalidacyjnym
  • resocjalizacyjnym
 • szkoła oferuje zajęcia terapeutyczne.
  • Muzykoterapia
  • Psychoterapia
  • Terapia logopedyczna
  • Terapia ruchowa z gimnastyką korekcyjną
  • Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
  • Inne
 • szkoła stosuje metody
  • Ćwiczenia relaksujące
  • Metoda alternatywnej komunikacji: język obrazków, piktogramów
  • Metoda ćwiczeń utrwalających
  • Metody z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania (pozytywne wzmacnianie - nagradzanie, wyróżnianie poprawnych form zachowania i osiągnięć)
  • Metoda praktycznego działania (doświadczenie, hodowla, nauka prostych czynności z samoobsługi i użytecznych w życiu codziennym)
  • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
  • Metoda słowna (opis, opowiadanie, pogadanka)
  • Metoda stymulacji usprawnienia
  • Metoda zabawy, gry dydaktyczne, układanki, dobieranki, loteryjki
  • Metoda zadań stawianych do wykonania
  • Stymulacja polisensoryczna, czyli poznawanie poprzez patrzenie, słuchanie, dotykanie
  • inne