ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
tel: 124213844

Baza szkoły


Nazwa jednostki Parametry Uwagi
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Krakowie 3 dobrze wyposażone i stale unowocześniane pracownie informatyczne z dostępem do internetu, sala gimnastyczna, biblioteka, internat (100 miejsc w pokojach 4- i 2-osobowych) i stołówka w budynku szkoły

Baza szkoły (przedszkola) to nie tylko pomieszczenia. To co ważne, to wyposażenie tych pomieszczeń i ich dostępność.

Wobec współczesnych wyzwań istotna jest dostępność Internetu w szkole (Wi-Fi). Istotna jest informacja o dostępności świetlicy, o możliwości skorzystania z posiłków, o dostępności sali gimnastycznej i boiska.

Dobrze wyposażona i dostępna baza szkoły (przedszkola) sprzyja osiąganiu sukcesów dydaktycznych i pedagogicznych. W przypadku szkół dotyczy to nie tylko biblioteki (z dostępem do Internetu i multimediów) oraz pracowni przedmiotowych. W szkołach pojawiają się Centra Zabawy Wiedzą (wersja mikro Centrum Nauki Kopernik). Szkoły organizują przestrzeń dla uprawiania sportu i rekreacji udostępniając ją także poza lekcjami.