ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
tel: 124213844

Zawody

 • zawody
  • betoniarz-zbrojarz
  • blacharz
  • blacharz samochodowy
  • cieśla
  • cukiernik
  • dekarz
  • elektromechanik
  • elektromechanik pojazdów samochodowych
  • elektryk
  • fryzjer
  • kaletnik
  • kamieniarz
  • kominiarz
  • kowal
  • krawiec
  • kucharz
  • kuśnierz
  • lakiernik
  • mechanik pojazdów samochodowych
  • monter sieci i instalacji sanitarnych
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
  • murarz-tynkarz
  • obuwnik
  • piekarz
  • ślusarz
  • sprzedawca
  • stolarz
  • tapicer
  • technik ekonomista
  • technik handlowiec
  • technik logistyk
  • technik obsługi turystycznej
  • wędliniarz
  • zdun
  • złotnik-jubiler

Zawody są ustalone przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, po zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady zatrudnienia co do zgodności z potrzebami rynku pracy.

Wskazywane zawody są zgodne z klasyfikacją wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2094).