ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
tel: 124213844

Kwalifikacje zawodowe

 • Obszar administracyjno-usługowy (A)
  • Fryzjer
   • K1 A.19 - Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
  • Kaletnik
   • K1 A.07 - Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kaletniczych
  • Krawiec
   • K1 A.12 - Wykonywanie usług krawieckich
  • Kuśnierz
   • K1 A.11 - Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kuśnierskich
  • Obuwnik
   • K1 A.08 - Wytwarzanie obuwia
  • Sprzedawca
   • K1 A.18 - Prowadzenie sprzedaży
  • Stolarz
   • K1 A.13 - Wytwarzanie wyrobów stolarskich
  • Tapicer
   • K1 A.10 - Wykonywanie wyrobów tapicerowanych
  • Technik ekonomista
   • K1 A.35 - Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
   • K2 A.36 - Prowadzenie rachunkowości
  • Technik handlowiec
   • K1 A.18 - Prowadzenie sprzedaży
   • K2 A.22 - Prowadzenie działalności handlowej
  • Technik logistyk
   • K1 A.30 - Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
   • K2 A.31 - Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
   • K3 A.32 - Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych
 • Obszar budowlany (B)
  • Betoniarz-zbrojarz
   • K1 B.16 - Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich
  • Cieśla
   • K1 B.15 - Wykonywanie robót ciesielskich
  • Dekarz
   • K1 B.12 - Wykonywanie robót dekarskich
  • Kamieniarz
   • K1 B.17 - Wykonywanie robót kamieniarskich
  • Kominiarz
   • K1 B.04 - Wykonywanie robót kominiarskich
  • Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
   • K1 B.08 - Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych
   • K2 B.09 - Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych
  • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
   • K1 B.05 - Montaż systemów suchej zabudowy
   • K2 B.06 - Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich
   • K3 B.07 - Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych
  • Murarz-tynkarz
   • K1 B.18 - Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
  • Zdun
   • K1 B.19 - Wykonywanie robót zduńskich
 • Obszar elektryczno-elektroniczny (E)
  • Elektromechanik
   • K1 E.07 - Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
  • Elektryk
   • K1 E.07 - Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
   • K2 E.08 - Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
 • Obszar mechaniczny i górniczo-hutniczy (M)
  • Blacharz
   • K1 M.25 - Wykonywanie i naprawa elementów, wyrobów oraz pokryć z blachy
  • Blacharz samochodowy
   • K1 M.24 - Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych
  • Elektromechanik pojazdów samochodowych
   • K1 M.12 - Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
  • Kowal
   • K1 M.21 - Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich
  • Lakiernik
   • K1 M.28 - Wykonywanie prac lakierniczych
  • Mechanik pojazdów samochodowych
   • K1 M.18 - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
  • Ślusarz
   • K1 M.20 - Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
 • Obszar turystyczno-gastronomiczny (T)
  • Cukiernik
   • K1 T.04 - Produkcja wyrobów cukierniczych
  • Kucharz
   • K1 T.06 - Sporządzanie potraw i napojów
  • Piekarz
   • K1 T.03 - Produkcja wyrobów piekarskich
  • Technik obsługi turystycznej
   • K1 T.13 - Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
   • K2 T.14 - Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych
  • Wędliniarz
   • K1 T.05 - Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych
 • Obszar artystyczny (S)
  • Złotnik-jubiler
   • K1 S.01 - Wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskich

Każdy z zawodów kształconych w szkołach jest przypisywany - zgodnie z Polską Klasyfikację Działalności - do jednego z ośmiu obszarów kształcenia: administracyjno-usługowego, budowlanego, elektryczno-elektronicznego, mechanicznego i górniczo-hutniczego, rolniczo-leśnego z ochroną środowiska, turystyczno-gastronomicznego, medyczno-społecznego, artystycznego.

Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego obejmuje 200 zawodów, w ramach których wyodrębniono 252 kwalifikacje. Dla kwalifikacji wyodrębnionych w 161 zawodach przewiduje się możliwość prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Pokrewne grupy zawodów posiadają wspólne kwalifikacje, co pozwala na zdobywanie kilku profesji w krótkim czasie. Elastyczny system kształcenia daje szanse na dostosowanie się do rynku pracy.