ul. S. Goszczyńskiego 44
30-724 Kraków
tel: 126532793

Wizja

WIZJA ZESPOŁU SZKÓŁ

Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka, wspieranie go w nabywaniu umiejętności i wiedzy, kształtowanie postaw i nawyków, które zapewnią przygotowanie do twórczego i godnego życia, dla którego drogowskazem będą słowa patrona - ks. prof. Józefa Tischnera „Powołaniem człowieka jest tworzenie dobra”.

Praca zgodnie z dewizą "Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić".


Misja

MISJA ZESPOŁU SZKÓŁ

  • Wszyscy pracownicy zgodnie współdziałają dla dobra całej społeczności szkolnej tworząc efektywne i przyjazne środowisko edukacyjne i wychowawcze.
  • Uczniowie utożsamiają się ze swoją szkołą.
  • Zaangażowani Rodzice skutecznie wspierają pracę i rozwój szkół i przedszkola.
  • Zespół Szkół silnie jest związany ze środowiskiem lokalnym.
  • Wspieramy indywidualny rozwój zainteresowań i umiejętności każdego dziecka.
  • Aktywnie współdziałamy w Rodzinie Szkół Tischnerowskich.
  • Stosujemy ocenianie kształtujące wspierające rozwój uczniów.
  • Baza Zespołu jest dostosowana do zadań edukacyjnych i wychowawczych zgodnie z nowoczesnymi standardami.