ul. Macieja Miechowity 6
31-469 Kraków
tel: 124223866

Zajęcia dodatkowe

Dziedzina zakres Zajęcia Liczba uczniów
gastronomia Carving 22
wychowanie fizyczne Piłka siatkowa 22
wychowanie fizyczne Siłownia 18
gastronomia Carving 16
wychowanie fizyczne Siłownia 16
wychowanie fizyczne Piłka nożna 16
wychowanie fizyczne Siłownia 15
przedmioty zawodowe Działania ekonomiczne 14
gastronomia Carving 12
przedmioty zawodowe Działania ekonomiczne 12
przedmioty zawodowe Działania ekonomiczne 10
wychowanie fizyczne Siłownia 10

Bogactwo oferty zajęć dodatkowych we wskazanej dziedzinie, w ciągu kilku lat, może świadczyć o aktywności i zaangażowaniu szkoły w odkrycie i rozwój talentów uczniów, w przygotowanie odpowiedzi na potrzeby edukacyjne uczniów. Może ukazywać specjalizację szkoły.

Zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne, są dobrym miejscem na większe niż to jest możliwe na lekcjach dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb i możliwości uczniów. Uczniowie i nauczyciele mogą w pełni rozwinąć skrzydła, mogą zidentyfikować i usunąć bariery edukacyjne. Bywa, że zajęcia pozalekcyjne pokazują możliwy potencjał szkoły. Warto zapoznać się z ofertą zajęć dodatkowych.

Szersze informacje o ofercie zajęć dodatkowych i jej dostępności można znaleźć na domowej stronie www szkoły.