ul. Macieja Miechowity 6
31-469 Kraków
tel: 124223866

Zaangażowanie

Dziedzina zakres Projekt Liczba uczniów Rok rozpoczęcia Rok zakończenia
podstawy przedsiębiorczości ReCall 2015 2017

Lista obejmuje projekty szkolne w podanej dziedzinie/zakresie realizowane w ostatnich latach. Szersze informacje o projektach można znaleźć na wskazanych stronach internetowych.

Szkolne projekty ukazują zaangażowanie i aktywność szkolnej społeczności: nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Realizacja projektów sprzyja rozwijaniu ważnych kompetencji społecznych, przygotowuje do podejmowania wyzwań, uczestnictwa, zaangażowania.