ul. Juliusza Lea 235
30-133 Kraków
tel: 126374669

Zaangażowanie

Dziedzina zakres Projekt Liczba uczniów Rok rozpoczęcia Rok zakończenia
gry i zabawy Aktywne przerwy. 320 2021 2022
ochrona zdrowia i profilaktyka Szkoła promująca zdrowie 240 2006 2022
edukacja patriotyczna Niepodległa 150 2018 2019
doradztwo zawodowe Ogólnopolski Tydzień Kariery 128 2013 2019
ochrona środowiska Sprzątanie Świata 60 2012 2016
doradztwo zawodowe Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 50 2013 2018
edukacja patriotyczna Projekt IPN "Kresy - polskie ziemie wschodnie w XX wieku" 32 2019
edukacja patriotyczna Pamięć Pokoleń 30 2017 2022
kompetencje społeczne Uczeń - Obywatel 28 2015 2022
wolontariat Świąteczne Kartki Dobroczynne 26 2011 2019
wolontariat Dar Krwi - Darem Życia 26 2011 2015
wolontariat ZbieramyZakretki.pl - pomagając ludziom pomagamy przyrodzie 25 2011 2021
wolontariat Szkoło Pomóż i TY 25 2011 2017
wolontariat Góra Grosza 25 2011 2019
ochrona środowiska Odnawialne źródła energii 24 2014 2016
narciarstwo Nauka i doskonalenie narciarstwa 20 2014 2021
podstawy przedsiębiorczości Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo 18 2013 2014

Lista obejmuje projekty szkolne w podanej dziedzinie/zakresie realizowane w ostatnich latach. Szersze informacje o projektach można znaleźć na wskazanych stronach internetowych.

Szkolne projekty ukazują zaangażowanie i aktywność szkolnej społeczności: nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Realizacja projektów sprzyja rozwijaniu ważnych kompetencji społecznych, przygotowuje do podejmowania wyzwań, uczestnictwa, zaangażowania.