ul. J. Zamoyskiego 6
30-523 Kraków
tel: 12 656 04 04