ul. Kapucyńska 2
31-113 Kraków
tel: 124220284

Przedmioty zawodowe

 • Obszar administracyjno-usługowy (A)
  • Technik ekonomista
   • K1 A.35 - Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
   • K2 A.36 - Prowadzenie rachunkowości
 • Obszar turystyczno-gastronomiczny (T)
  • Technik hotelarstwa
   • K1 T.11 - Planowanie i realizacja usług w recepcji
   • K2 T.12 - Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
  • Technik obsługi turystycznej
   • K1 T.13 - Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
   • K2 T.14 - Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

Każdy z zawodów kształconych w szkołach jest przypisywany - zgodnie z Polską Klasyfikację Działalności - do jednego z ośmiu obszarów kształcenia: administracyjno-usługowego, budowlanego, elektryczno-elektronicznego, mechanicznego i górniczo-hutniczego, rolniczo-leśnego z ochroną środowiska, turystyczno-gastronomicznego, medyczno-społecznego, artystycznego.

Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego obejmuje 200 zawodów, w ramach których wyodrębniono 252 kwalifikacje. Dla kwalifikacji wyodrębnionych w 161 zawodach przewiduje się możliwość prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Pokrewne grupy zawodów posiadają wspólne kwalifikacje, co pozwala na zdobywanie kilku profesji w krótkim czasie. Elastyczny system kształcenia daje szanse na dostosowanie się do rynku pracy.