os. Teatralne 33
31-948 Kraków
tel: 126440726

Aktywa szkoły


 Dziedzina zakres Liczba uczniów
Etap regio­nalny Etap woje­wódzki Etap krajowy
i między­na­ro­do­wy
informatyka 41 7 74
plastyka 13 30 17
wiedza o kulturze 48 21 5
matematyka 7 17 13
język polski 12 13 5
piłka ręczna 66 21
podstawy przedsiębiorczości 4 12
teatr 4 6
edukacja dla bezpieczeństwa 6 4
matematyka i informatyka 11

Zestawienie osiągnięć uczniów w konkursach, olimpiadach, turniejach i zawodach w kolejnych latach może pomóc w identyfikacji specjalności szkoły. Osiągnięcia w konkursach matematycznych w kilku kolejnych latach mogą wskazywać na to, że zdolni uczniowie mają w tej szkole dobre warunki rozwoju matematycznego.

Wyniki w konkursach, olimpiadach, turniejach i zawodach w danej dziedzinie mogą dokumentować specjalizację szkoły. To ważna informacja dla poszukujących szkoły marzeń, która pomoże w rozwoju talentów uczniów w wybranej dziedzinie.