os. Teatralne 33
31-948 Kraków
tel: 126440726

Aktywa szkoły


 Dziedzina zakres Liczba uczniów
Etap regio­nalny Etap woje­wódzki Etap krajowy
i między­na­ro­do­wy
plastyka 8 30 17
informatyka 41 7 14
matematyka 7 17 13
wiedza o kulturze 25 21 5
piłka ręczna 56 21
język polski 12 3 5
teatr 4 6
edukacja dla bezpieczeństwa 6 4
podstawy przedsiębiorczości 12
biologia 6 6

Zestawienie osiągnięć uczniów w konkursach, olimpiadach, turniejach i zawodach w kolejnych latach może pomóc w identyfikacji specjalności szkoły. Osiągnięcia w konkursach matematycznych w kilku kolejnych latach mogą wskazywać na to, że zdolni uczniowie mają w tej szkole dobre warunki rozwoju matematycznego.

Wyniki w konkursach, olimpiadach, turniejach i zawodach w danej dziedzinie mogą dokumentować specjalizację szkoły. To ważna informacja dla poszukujących szkoły marzeń, która pomoże w rozwoju talentów uczniów w wybranej dziedzinie.