ul. Stanisława Skarbińskiego 5
30-071 Kraków
tel: 126374291

Zajęcia dodatkowe

Dziedzina zakres Zajęcia Liczba uczniów
matematyka zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 63
siatkówka Zajęcia fakultatywne z wf 44
koszykówka SKS koszykówki chłopców 25
koszykówka SKS koszykówki dziewcząt 22
chemia Koło chemiczne 16
piłka ręczna Zajęcia fakultatywne z wf 12
historia Koło historyczne 12
dziennikarstwo Redagowanie gazetki szkolnej "SpoZa" 10
biologia zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 8
chemia zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 8
fizyka zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 8
pływanie Zajęcia fakultatywne z wf 8
informatyka Koło informatyczne 7

Bogactwo oferty zajęć dodatkowych we wskazanej dziedzinie, w ciągu kilku lat, może świadczyć o aktywności i zaangażowaniu szkoły w odkrycie i rozwój talentów uczniów, w przygotowanie odpowiedzi na potrzeby edukacyjne uczniów. Może ukazywać specjalizację szkoły.

Zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne, są dobrym miejscem na większe niż to jest możliwe na lekcjach dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb i możliwości uczniów. Uczniowie i nauczyciele mogą w pełni rozwinąć skrzydła, mogą zidentyfikować i usunąć bariery edukacyjne. Bywa, że zajęcia pozalekcyjne pokazują możliwy potencjał szkoły. Warto zapoznać się z ofertą zajęć dodatkowych.

Szersze informacje o ofercie zajęć dodatkowych i jej dostępności można znaleźć na domowej stronie www szkoły.