ul. Stanisława Skarbińskiego 5
30-071 Kraków
tel: 126374291

Aktywa szkołyOrganizacja Projekt Rok rozpoczęcia Rok zakończenia
Projekty UE Małopolska Chmura Edukacyjna 2018
Projekty UE PINAP - innowacyjne nauczanie przyrody w szkołach ponadgimnazjalnych 2013 2015
Projekty UE Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków 2013 2015
CEO WF z klasą 2014 2016

Prezentowane tu jest zaangażowanie szkoły w projekty mające wymiar co najmniej wojewódzki. Uczestnictwo w projektach (w tym w projektach unijnych) ma charakter dobrowolny, świadczyć może o dużej aktywności szkoły.

Informacje o projektach, ich organizatorach, o potencjalnych korzyściach i znaczeniu przyznawanych certyfikatów można znaleźć na podanych stronach internetowych.