ul. Stanisława Skarbińskiego 5
30-071 Kraków
tel: 126374291

Języki obce

 • języki nowożytne
  • język angielski
  • język francuski
  • język hiszpański
  • język niemiecki
  • język rosyjski
 • języki klasyczne
  • język łaciński

Ważnym punktem odniesienia w formułowaniu wymagań dla uczących się języka obcego były zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy dotyczące rozwijana kompetencji kluczowych w uczeniu się przez całe życie.

Pierwszy język obcy nauczany jest obecnie od pierwszej klasy szkoły podstawowej, a dwa języki obce od gimnazjum. W podstawie dla języka obcego przewidziano wiele wariantów odpowiadających różnym sytuacjom, wynikającym z kontynuacji lub rozpoczynania nauki danego języka na kolejnych etapach edukacyjnych.