os. Wysokie 6
31-818 Kraków
tel: 126484276

Zajęcia dodatkowe

Dziedzina zakres Zajęcia Liczba uczniów
matematyka Pogotowie matematyczne 156
biologia Zajęcia dodatkowe dla klas biologiczno-chemicznych 140
język polski przygotowanie do matury 134
matematyka zajęcia dodatkowe dla klas matematycznych 103
matematyka Rok zerowy AGH 103
język polski warsztaty teatralne 100
matematyka rok zerowy AGH 89
biologia zajęcia dodatkowe dla klas biologiczno-chemicznych 70
matematyka zajęcia dodatkowe dla klas matematycznych 70
pływanie fakultet z pływania 60
matematyka pogotowie matematyczne 60
chemia przygotowanie do matury 53
wychowanie fizyczne fakultet z pływania 47
historia przygotowanie do matury 43
przedmioty humanistyczne koło filozoficzne - podstawy filozofii 42
matematyka zajęcia dodatkowe 35
język polski zajęcia dodatkowe dla maturzystów 32
historia kółko historyczne 32
język niemiecki dodatkowe zjęcia dla grup DSD klas drugich 29
przedmioty humanistyczne koło filozoficzne - podstawy filozofii 24
chemia koło chemiczne (uniwersyteckie) 23
historia Klub Debat Oksfordzkich 20
matematyka koło przedmiotowe 16
chemia kółko chemiczne 16
język polski Warsztaty humanistyczne 15
informatyka koło informatyczne 14
historia koło olimpijskie 10
fizyka koło zainteresowań we współpracy z Instytuem Fizyki UJ 10
fotografia koło fotograficzne 6
historia sztuki koło z historii sztuki 5
wiedza o społeczeństwie koło olimpijskie 5
geografia przygotowanie do matury 5
historia sztuki koło zainteresowań 5
fotografia Koło fotograficzne 2

Bogactwo oferty zajęć dodatkowych we wskazanej dziedzinie, w ciągu kilku lat, może świadczyć o aktywności i zaangażowaniu szkoły w odkrycie i rozwój talentów uczniów, w przygotowanie odpowiedzi na potrzeby edukacyjne uczniów. Może ukazywać specjalizację szkoły.

Zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne, są dobrym miejscem na większe niż to jest możliwe na lekcjach dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb i możliwości uczniów. Uczniowie i nauczyciele mogą w pełni rozwinąć skrzydła, mogą zidentyfikować i usunąć bariery edukacyjne. Bywa, że zajęcia pozalekcyjne pokazują możliwy potencjał szkoły. Warto zapoznać się z ofertą zajęć dodatkowych.

Szersze informacje o ofercie zajęć dodatkowych i jej dostępności można znaleźć na domowej stronie www szkoły.

Nauczyciele prowadzą zajęcia dodatkowe dla uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych np. powtórki do matury, zajęcia uzupełniające, koła przedmiotowe i olimpijskie, koła zainteresowań.