os. Wysokie 6
31-818 Kraków
tel: 126484276

Zaangażowanie

Dziedzina zakres Projekt Liczba uczniów Rok rozpoczęcia Rok zakończenia
kompetencje społeczne Konkurs „Aktywna klasa” 786 2014
czytelnictwo Projekt: „Moja książka brzmi znajomo” 786 2016
sztuka Festiwal Kultury Szkolnej 786 1995
język obcy, historia, kultura, sztuka, taniec Dni Kultury Świata 563 2008
psychologia Warsztaty 553 2016 2017
matematyka "Rok zerowy AGH" 280 2013
doradztwo zawodowe Warsztaty - Wolontariat. Zawody przyszłości 279 2016 2017
język obcy, historia, kultura, sztuka, taniec Dni Kultury Krajów Romańskich 274 2014
wychowanie komunikacyjne Konkurs Aurea Dicta 274 2015
doradztwo zawodowe Warsztaty - zawody przyszłości. 274 2016 2017
wspomaganie rozwoju ucznia Warsztaty integracyjne 274 2016 2016
doradztwo zawodowe Dzień maturzysty - Wybieram przeszłość 233 2016 2016
doradztwo zawodowe Warsztaty - papiery do kariery 233 2016 2017
doradztwo zawodowe Warsztaty- Absolwent na rynku pracy. 233 2016 2017
wspomaganie rozwoju ucznia Warsztaty - profilaktyka stresu 233 2017 2017
kompetencje społeczne Izrael - Żydzi - Polacy - Historia 220 2015
czytelnictwo Projekt: „Książkowe schody Trójki” 200 2016
wiedza o prawie "Edukacja prawna" 180 2013
matematyka Pogotowie matematyczne 156 2014 2017
język polski Dni Humanisty 60 2007
muzyka Szkolna Schola 40 2007
wychowanie komunikacyjne Klub debat Oxfordzkich 40 2016
język polski Trójkowe Czwartki 35 2008
język polski "Trójkowa Kraina Wyobraźni" 27 2014
dziennikarstwo Interact Club 22 2014 2017
język polski Warsztaty humanistyczne 15 2017 2017
chemia Dzień z chemią w tle 2014
wiedza o społeczeństwie Warsztaty "Akademia nowoczesnego patriotyzmu" 2015 2016
wiedza o społeczeństwie "Młodzi głosują" - Centrum Edukacji Obywatelskiej 2015 2016
podstawy przedsiębiorczości Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2013
kompetencje społeczne Dzień Luzaka 2010
podstawy przedsiębiorczości Dzień Przedsiębiorczości 2010
podstawy przedsiębiorczości Zareklamuj swoją szkołę 2013

Lista obejmuje projekty szkolne w podanej dziedzinie/zakresie realizowane w ostatnich latach. Szersze informacje o projektach można znaleźć na wskazanych stronach internetowych.

Szkolne projekty ukazują zaangażowanie i aktywność szkolnej społeczności: nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Realizacja projektów sprzyja rozwijaniu ważnych kompetencji społecznych, przygotowuje do podejmowania wyzwań, uczestnictwa, zaangażowania.

Realizujemy różnorodne projekty wewnętrzne, jak we współpracy z podmiotami zewnętrznymi, których pomysłodawcami są zarówno uczniowie, jaki nauczyciele.