os. Wysokie 6
31-818 Kraków
tel: 126484276

Aktywa szkołyOrganizacja Projekt Rok rozpoczęcia Rok zakończenia
CEO Akademia uczniowska
Centrum Edukacji Ekologicznej Czysty Kraków - Lepsze Życie 2009 2011
Projekty UE WiP – Wiedza i praktyka w naukach matematyczno-przyrodniczych 2008 2011
Polska Unia Onkologii Mam Haka Na Raka 2011 2012
CEO Szkoła z klasą 2.0 2011 2012
Fundacja Banku Ochrony Środowiska Czas na zdrowie 2012 2013
Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida Wiesz Działasz Zmieniasz 2012 2013
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie i radio Pryzmat Szkoła w radiu 2010 2014
Stowarzyszenie Odra-Niemen i Akademia Ignatianum Rodacy Bohaterom 2011 2014
Projekty UE Nowa era informatyki 2013 2014
Małopolska Uczeń obywatel 2013 2014
Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej Akademia Młodego Europejczyka 2014 2015
Fundacja Mifgash Między Krakowem a Jerozolimą 2013 2015
Fundacja Mifgash Wystawa edukacyjna „Jestem stąd-Polska wielu narodów” 2015 2015
Pogromcy Bazgrołów - akcja społeczna Pogromcy Bazgrołów 2015 2015
Instytut Żywności i Żywienia Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej 2013 2015
Teatr Groteska Kontrrewolucja Kulturalna 2014 2015
Projekty UE PINAP - innowacyjne nauczanie przyrody w szkołach ponadgimnazjalnych 2013 2015
Projekty UE Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków 2013 2015
Ośrodek Rozwoju Edukacji Program „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów” 2015 2016
Instytut Nauk Geologicznych UJ Cztery żywioły geologii 2014 2016
Grupa Podhalańska GOPR Program W górach bezpiecznie 2010 2016
Małopolska Małopolska Szkoła z Pasją 2013 2016
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich 2014 2017
Ogólnopolskie Stoważyszenie Osób Dializowanych Kampania Drugie Życie 2015 2017
Polska Zielona Sieć Jedz lokalnie myśl globalnie 2015 2017
III Społeczne Liceum im. Juliusza Słowackiego Krakowska Szkoła Mówców 2014 2017
Uniwersytet Jagielloński i III LO Międzynarodowe zawody matematyczne Náboj 2015 2017
Kino Agrafka Kino z klasą 2013 2017
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida Czy wiesz, co jesz? 2016 2017
Rotary Club Kraków Interact Club 2014 2017
Ministerstwo Sprawiedliwości Edukacja Prawna 2013 2017
Towarzystwo Nasz Dom Góra Grosza 2010 2017
Instytut Pamięci Narodowej Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku 2012 2017
Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2014 2017
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Dzień Przedsiębiorczości 2007 2017
Projekty UE Europejski projekt STARS 2014 2017
CEO Młodzi głosują 2015 2017
Kino Agrafka Kino z klasą 2017 2018
Teatr Juliusza Słowackiego Wyspiański wyzwala 2017 2018
Państwowe Muzeum Auschwitz - Birkenau Przez wspólną przeszłość ku teraźniejszości 2017 2018
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Europass - papiery do kariery 2017 2018
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie Mądrze w dorosłość 2017 2018

Prezentowane tu jest zaangażowanie szkoły w projekty mające wymiar co najmniej wojewódzki. Uczestnictwo w projektach (w tym w projektach unijnych) ma charakter dobrowolny, świadczyć może o dużej aktywności szkoły.

Informacje o projektach, ich organizatorach, o potencjalnych korzyściach i znaczeniu przyznawanych certyfikatów można znaleźć na podanych stronach internetowych.

Uczestniczymy w bardzo wielu projektach z różnych dziedzin i kształcących różne umiejętności.