os. Wysokie 6
31-818 Kraków
tel: 126484276

Przedmioty rozszerzone i uzupełniające

 • przedmioty w zakresie rozszerzonym
  • biologia
  • chemia
  • fizyka
  • geografia
  • historia
  • język angielski
  • język niemiecki
  • język polski
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie
 • przedmioty uzupełniające
  • historia i społeczeństwo
  • przyroda
  • inne

Dlaczego informacja o rozszerzeniach jest ważna? Poniższe reguły zapisano w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

Uczeń liceum ogólnokształcącego wybiera od 2 do 4 przedmiotów kształconych w zakresie rozszerzonym, przy czym co najmniej jednym z tych przedmiotów musi być: historia, biologia, geografia, fizyka lub chemia

 • uczeń, który nie wybrał rozszerzonej historii, obowiązkowo realizuje przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo,
 • uczeń, który nie wybrał rozszerzonego przedmiotu przyrodniczego (biologii, chemii, fizyki lub geografii), obowiązkowo realizuje przedmiot uzupełniający przyroda.

Uczeń technikum wybiera 2 przedmioty w zakresie rozszerzonym, związane z kształceniem w określonym zawodzie. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia.

 • uczeń, który nie wybrał rozszerzonej historii, obowiązkowo realizuje przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo,
 • uczeń, który wybrał rozszerzoną historię i przedmiot przyrodniczy (geografia, biologia, chemia lub fizyka), obowiązkowo realizuje przedmiot uzupełniający ekonomia w praktyce;
 • uczeń, który wybrał rozszerzoną historię i matematykę, obowiązkowo realizuje przedmiot uzupełniający przyroda.

Proponujemy naukę w następujących klasach:


KlasaPrzedmioty rozszerzoneJęzykiPrzedmioty uzupełniające
(do wyboru)
Zajęcia pozalekcyjne
Klasa o nachyleniu humanistyczno – medialno – prawniczym pod patronatem Teatru Łaźnia Nowahistoria
I język obcy
po klasie pierwszej do wyboru trzeci przedmiot rozszerzony spośród: język polski, WOS
I język – angielski albo niemiecki albo hiszpański
II język – jeden spośród: angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego, chińskiego
Elementy wiedzy o teatrze i filmie.
Zarys dziejów sztuki świata.
Dziennikarstwo w praktyce.
Kocham kino.
Elementy łaciny klasycznej i kultury antycznej.
warsztaty dziennikarskie wraz z praktyką

filozofia

edukacja prawna
Klasa o nachyleniu prawniczym

matematyka
I język obcy
po klasie pierwszej do wyboru trzeci przedmiot rozszerzony spośród: język polski, WOS
I język – angielski albo niemiecki albo hiszpański
II język – jeden spośród: angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego, chińskiego
Dziennikarstwo w praktyce.
Kocham kino.
Elementy łaciny klasycznej i kultury antycznej.
edukacja prawna – projekt realizowany pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości

filozofia
Klasa turystycznageografia
I język obcy
po klasie pierwszej do wyboru trzeci przedmiot rozszerzony spośród: język polski, WOS, biologia
I język – angielski albo niemiecki albo hiszpański
II język – jeden spośród: angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego, chińskiego
Turystyka wybranych regionów świata.
Zarys dziejów sztuki świata.
Kocham kino.
warsztaty fotograficzne
Klasa o nachyleniu medycznym, uniwersytecka pod patronatem UJbiologia
chemia
I język obcy
I język – angielski albo niemiecki albo hiszpański
II język – jeden spośród: angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego, chińskiego
Elementy matematyki rozszerzonej.
Elementy łaciny medycznej.
Kosmetologia czyli jak zadbać o siebie.
Przyrodoznawcze podstawy kryminalistyki.
Między chemią a innymi dziedzinami nauki.
zajęcia laboratoryjne na UJ
Klasa o nachyleniu matematycznym

matematyka
I język obcy
po klasie pierwszej do wyboru trzeci przedmiot rozszerzony spośród: geografia, chemia (klasa uniwersytecka, pod patronatem UJ), fizyka, biologia
I język – angielski albo niemiecki albo hiszpański
II język – jeden spośród: angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego, chińskiego
Algorytmika oraz programowanie strukturalne i obiektowe.
Tworzenie stron WWW w oparciu o system CMS Joomla.
Programowanie baz danych.
Zarys dziejów sztuki świata.
Przyrodoznawcze podstawy kryminalistyki.
warsztaty plastyczne - rysunek

"Rok Zerowy AGH"