os. Wysokie 6
31-818 Kraków
tel: 126484276

Oferta

Wyróżniamy się profesjonalną i dostosowaną do Twoich potrzeb organizacją zajęć:

 • wszystkie zajęcia rozpoczynają się w godzinach przedpołudniowych – nauka na jedną zmianę
 • języki obce prowadzone są w systemie międzyoddziałowych grup językowych
 • każdy uczeń ma rozszerzony program nauczania z jednego języka obcego
 • ostateczne profilowanie po klasie pierwszej
 • przedmioty rozszerzone prowadzone są w grupach międzyoddziałowych
 • szeroka oferta języków obcych
 • szeroka oferta przedmiotów uzupełniających
 • dziennik elektroniczny zapewnijący bieżący dostęp do informacji
 • już piąty rok będziemy realizować program nauczania języka niemieckiego DSD 2
 • we współpracy z Instytutem Goethego prowadzimy multimedialny program nauczania języka niemieckiego „redaktion-D”
 • we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości realizujemy "Program Edukacji Prawnej"
 • współpracujemy z krakowskimi uczelniami (UJ, UP, PK, UE, UR, AGH)
 • prowadzimy klasy patronackie – UJ, Łaźnia Nowa
 • organizujemy dla wszystkich klas pierwszych warsztaty psychologiczne z udziałem psychologa i pedagoga
 • organizujemy wyjazdy integracyjne dla klas pierwszych
 • nasi uczniowie odnoszą liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych, olimpiadach i zawodach sportowych
 • prowadzimy zajęcia dodatkowe dla maturzystów, przygotowujące do matury
 • mamy nową, piękną halę sportową
 • mamy zajęcia z pływania wośrodku Com-Com Zone
 • na terenie całej szkoły można korzystać z Internetu bezprzewodowego

Wyróżniamy się efektywną pracą:

 • wynik matury powyżej średniej Małopolski
 • wysoki wskaźnik EWD
 • szkoła zyskała tytuły: Małopolskiej Szkoły z Pasją, Szkoły Odkrywców Talentów, Szkoły Przedsiębiorczości, Szkoły Nowych Technologii
 • po raz kolejny szkoła uzyskała Brązową Tarczę w rankingu Perspektyw

Wybierając nasze Liceum:

 • zostajesz uczniem renomowanego liceum o ponadstuletniej tradycji
 • masz okazję uczyć się w nowoczesnej szkole na miarę XXI wieku
 • będziesz mógł realizować pasje sportowe w nowobudowanej pasywnej hali sportowej
 • w edukacji pomoże Ci wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli, pedagogów, bibliotekarzy
 • wybierasz profil klasy z bogatej oferty edukacyjnej
 • profesjonalizm pracowników liceum gwarantuje ci podmiotowe i życzliwe traktowanie
 • w naszej szkole zawsze czujesz się bezpiecznie (monitoring)
 • możesz korzystać z platformy edukacyjnej (e-learning)
 • możesz rozwijać swe zainteresowania poprzez udział w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych, przeglądach teatralnych
 • wspaniała atmosfera w naszej TRÓJCE zapewnia Ci nawiązanie trwałych przyjaźni

Uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania, uczestnicząc w:

Uczniowie działają społecznie i charytatywnie w ramach akcji na rzecz:

Nasze liceum posiada:

 • klasopracownie, pracownie przedmiotowe i językowe,
 • pracownie przedmiotowe wyposażone w sprzęt DVD, video i stałe łącze internetowe
 • sale lekcyjne wyposażone w sprzęt multimedialny
 • dwie bardzo dobrze wyposażone pracownie komputerowe
 • internet bezprzewodowy na terenie całej szkoły
 • bibliotekę z bardzo bogatym i atrakcyjnym księgozbiorem (30 000 woluminów) i katalogiem elektronicznym oraz dostępem do Internetu
 • halę sportową, salę gimnastyczną, dostęp do boiska ze sztuczną trawą (krytego pod balonem w zimie!)
 • stołówkę oraz bufet
 • punkt ksero
 • monitoring
 • dogodny dojazd ze wszystkich punktów Krakowa

Proponujemy naukę w następujących klasach:

KlasaPrzedmioty rozszerzoneJęzykiPrzedmioty uzupełniające (do wyboru)Zajęcia pozalekcyjne Klasa o nachyleniu humanistyczno – medialno – prawniczym pod patronatem Teatru Łaźnia Nowahistoria I język obcy po klasie pierwszej do wyboru trzeci przedmiot rozszerzony spośród: język polski, WOSI język – angielski albo niemiecki albo hiszpański II język – jeden spośród: angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego, chińskiegoElementy wiedzy o teatrze i filmie.Zarys dziejów sztuki świata. Dziennikarstwo w praktyce. Kocham kino. Elementy łaciny klasycznej i kultury antycznej. warsztaty dziennikarskie wraz z praktyką filozofia edukacja prawna Klasa o nachyleniu prawniczymmatematyka I język obcy po klasie pierwszej do wyboru trzeci przedmiot rozszerzony spośród: język polski, WOSI język – angielski albo niemiecki albo hiszpański II język – jeden spośród: angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego, chińskiegoDziennikarstwo w praktyce. Kocham kino. Elementy łaciny klasycznej i kultury antycznej. edukacja prawna – projekt realizowany pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości filozofia Klasa turystycznageografia I język obcypo klasie pierwszej do wyboru trzeci przedmiot rozszerzony spośród: język polski, WOS, biologiaI język – angielski albo niemiecki albo hiszpański II język – jeden spośród: angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego, chińskiegoTurystyka wybranych regionów świata. Zarys dziejów sztuki świata. Kocham kino. warsztaty fotograficzne Klasa o nachyleniu medycznym, uniwersytecka pod patronatem UJbiologia chemia I język obcyI język – angielski albo niemiecki albo hiszpański II język – jeden spośród: angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego, chińskiegoElementy matematyki rozszerzonej. Elementy łaciny medycznej. Kosmetologia czyli jak zadbać o siebie. Przyrodoznawcze podstawy kryminalistyki. Między chemią a innymi dziedzinami nauki.zajęcia laboratoryjne na UJ Klasa o nachyleniu matematycznymmatematyka I język obcy po klasie pierwszej do wyboru trzeci przedmiot rozszerzony spośród: geografia, chemia (klasa uniwersytecka, pod patronatem UJ), fizyka, biologiaI język – angielski albo niemiecki albo hiszpański II język – jeden spośród: angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego, chińskiegoAlgorytmika oraz programowanie strukturalne i obiektowe. Tworzenie stron WWW w oparciu o system CMS Joomla. Programowanie baz danych. Zarys dziejów sztuki świata. Przyrodoznawcze podstawy kryminalistyki. warsztaty plastyczne - rysunek"Rok Zerowy AGH"

Nauka języków obcych:

 • nauka języków obcych odbywa się w systemie międzyoddziałowym, z podziałem na grupy pod względem stopnia zaawansowania
 • języki nie są przypisane do klas
 • jeden z języków obcych realizowany jest w zakresie poszerzonym – I język obcy (do wyboru spośród języków: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego) i drugi – II język obcy – w zakresie podstawowym (do wyboru spośród języków: angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego lub chińskiego)
 • możliwość uczenia się języka niemieckiego w ramach programu DSD (6 godzin w tygodniu)

Uwaga! Dyrekcja III Liceum Ogólnokształcącego zastrzega sobie prawo do zmiany języka obcego w zależności od wyników rekrutacji.

Uwaga! Klasy o nachyleniu prawniczym oraz o nachyleniu matematycznym to zupełnie różne oferty.


W okresie rekrutacji do szkół poszukiwane są informacje o ich ofercie. Prezentacja oferty może być bardzo krótka i skupiać się na jej programowym wymiarze. W opisie oferty szkoły może być zawarta odpowiedź na pytanie dlaczego właśnie tę szkołę warto wybrać.