os. Wysokie 6
31-818 Kraków
tel: 126484276

Oferta

Wyróżniamy się profesjonalną i dostosowaną do Twoich potrzeb organizacją zajęć:

 • języki obce prowadzone są w systemie międzyoddziałowych grup językowych
 • każdy uczeń ma rozszerzony program nauczania z jednego języka obcego
 • ostateczne profilowanie po klasie pierwszej
 • przedmioty rozszerzone prowadzone są w grupach międzyoddziałowych
 • szeroka oferta języków obcych
 • bogata oferta przedmiotów uzupełniających
 • dziennik elektroniczny zapewniający bieżący dostęp do informacji
 • już szósty rok będziemy realizować program nauczania języka niemieckiego DSD 2
 • we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości realizujemy "Program Edukacji Prawnej"
 • współpracujemy z krakowskimi uczelniami (UJ, UP, PK, UE, UR, AGH)
 • współpracujemy z Krakowskim Stowarzyszeniem Mówców
 • prowadzimy klasy patronackie – UJ, Łaźnia Nowa
 • organizujemy dla wszystkich klas pierwszych warsztaty psychologiczne z udziałem psychologa i pedagoga
 • organizujemy wyjazdy integracyjne dla klas pierwszych
 • nasi uczniowie odnoszą liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych, olimpiadach i zawodach sportowych
 • prowadzimy zajęcia dodatkowe dla maturzystów, przygotowujące do matury
 • mamy nową, piękną halę sportową
 • mamy zajęcia z pływania w ośrodku Com-Com Zone
 • na terenie całej szkoły można korzystać z Internetu bezprzewodowego

Wyróżniamy się efektywną pracą:

 • wynik matury powyżej średniej Małopolski
 • wysoki wskaźnik EWD
 • szkoła zyskała tytuły: Małopolskiej Szkoły z Pasją, Szkoły Odkrywców Talentów, Szkoły Przedsiębiorczości, Szkoły Nowych Technologii
 • po raz kolejny szkoła uzyskała Srebrną Tarczę w rankingu Perspektyw

Wybierając nasze Liceum:

 • zostajesz uczniem renomowanego liceum o ponadstuletniej tradycji
 • masz okazję uczyć się w nowoczesnej szkole na miarę XXI wieku
 • będziesz mógł realizować pasje sportowe w najnowocześniejszej hali sportowej
 • w edukacji pomoże Ci wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli, pedagogów, bibliotekarzy
 • wybierasz profil klasy z bogatej oferty edukacyjnej
 • profesjonalizm pracowników liceum gwarantuje ci podmiotowe i życzliwe traktowanie
 • w naszej szkole zawsze czujesz się bezpiecznie (monitoring)
 • możesz korzystać z platformy edukacyjnej (e-learning)
 • możesz rozwijać swe zainteresowania poprzez udział w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych, przeglądach teatralnych
 • wspaniała atmosfera w naszej TRÓJCE zapewnia Ci nawiązanie trwałych przyjaźni

Uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania, uczestnicząc w:

Uczniowie działają społecznie i charytatywnie w ramach akcji na rzecz:

Nasze liceum posiada:

 • klasopracownie, pracownie przedmiotowe i językowe,
 • pracownie przedmiotowe wyposażone w sprzęt audiowizualny i stałe łącze internetowe
 • dwie bardzo dobrze wyposażone pracownie komputerowe
 • internet bezprzewodowy na terenie całej szkoły
 • bibliotekę z bardzo bogatym i atrakcyjnym księgozbiorem (30 000 woluminów) i katalogiem elektronicznym oraz dostępem do Internetu
 • halę sportową, salę gimnastyczną, dostęp do boiska ze sztuczną trawą (krytego pod balonem w zimie!)
 • stołówkę oraz bufet
 • monitoring
 • dogodny dojazd ze wszystkich punktów Krakowa

Absolwentom gimnazjum proponujemy naukę w następujących klasach:

Klasa o nachyleniu humanistyczno – medialno – prawniczym pod patronatem Teatru Łaźnia Nowa

Przedmioty rozszerzone

historia

I język obcy

po klasie pierwszej do wyboru trzeci przedmiot rozszerzony spośród:

język polski, WOS

Języki

I język – angielski albo niemiecki

II język – jeden spośród: angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego

Przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji

język polski

matematyka

język obcy (angielski lub niemiecki)

historia

Klasa turystyczna

Przedmioty rozszerzone

geografia

I język obcy

po klasie pierwszej do wyboru trzeci przedmiot rozszerzony spośród:

język polski, WOS

Języki

I język – angielski albo niemiecki

II język – jeden spośród: angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego

Przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji

język polski

matematyka

język obcy (angielski lub niemiecki)

geografia

Klasa o nachyleniu medycznym, uniwersytecka pod patronatem UJ

Przedmioty rozszerzone

biologia

chemia

I język obcy

Języki

I język – angielski albo niemiecki

II język – jeden spośród: angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego

Przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji

język polski

matematyka

język obcy (angielski lub niemiecki)

biologia

Klasa o nachyleniu matematycznym

Przedmioty rozszerzone

matematyka

I język obcy

po klasie pierwszej do wyboru trzeci przedmiot rozszerzony spośród: geografia, chemia (klasa uniwersytecka, pod patronatem UJ), fizyka, biologia

Języki

I język – angielski albo niemiecki

II język – jeden spośród: angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego

Przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji

język polski

matematyka

język obcy (angielski lub niemiecki)

chemia

Absolwentom szkoły podstawowej proponujemy naukę w następujących klasach:

klasa humanistyczna z historią

Przedmioty rozszerzone

język polski

historia

język angielski

Języki

I język – angielski

II język – jeden spośród: niemieckiego, hiszpańskiego

Przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji

język polski

matematyka

język angielski

historia

klasa humanistyczna z wiedzą o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

język polski

wiedza o społeczeństwie

język angielski

Języki

I język – angielski

II język – jeden spośród: niemieckiego, włoskiego

Przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji

język polski

matematyka

język angielski

wiedza o społeczeństwie

klasa biologiczno-chemiczna pod patronatem UJ

Przedmioty rozszerzone

biologia 

chemia

Języki

I język – angielski

II język – jeden spośród: niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego

Przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji

język polski

matematyka

język angielski

biologia

klasa matematyczno-geograficzna

Przedmioty rozszerzone

matematyka

geografia

Języki

I język – angielski

II język – jeden spośród: niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego

Przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji

język polski

matematyka

język angielski

geografia

klasa matematyczno-fizyczna

Przedmioty rozszerzone

matematyka

fizyka

Języki

I język – angielski

II język – jeden spośród: niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego

Przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji

język polski

matematyka

język angielski

fizyka

Nauka języków obcych:

 • nauka języków obcych dla uczniów po gimnazjum odbywa się w systemie międzyoddziałowym, z podziałem na grupy pod względem stopnia zaawansowania
 • uczniowie po szkole podstawowej mają języki przypisane do klas
 • jeden z języków obcych realizowany jest w zakresie poszerzonym – I język obcy i drugi – II język obcy – w zakresie podstawowym (do wyboru spośród języków: niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego)
 • możliwość uczenia się języka niemieckiego w ramach programu DSD (6 godzin w tygodniu)

Uwaga! Dyrekcja III Liceum Ogólnokształcącego zastrzega sobie prawo do zmiany języka obcego w zależności od wyników rekrutacji.


W okresie rekrutacji do szkół poszukiwane są informacje o ich ofercie. Prezentacja oferty może być bardzo krótka i skupiać się na jej programowym wymiarze. W opisie oferty szkoły może być zawarta odpowiedź na pytanie dlaczego właśnie tę szkołę warto wybrać.