Branżowa Szkoła I Stopnia nr 21
XV
status: przekształcona w branżową szkołę
os. Tysiąclecia 38
31-610 Kraków
tel: 126484903

Warunki

W tej części serwisu prezentowane są wybrane statystyki dotyczące populacji uczniów i nauczycieli. W ten sposób opisujemy zmiany (lub brak zmian) warunków danej szkoły w ciągu kilku ostatnich lat. Większość danych pochodzi z SIO (Systemu Informacji Oświatowej).

Tu znajdziemy odpowiedź na pytanie o zmiany wielkości szkoły i średniej wielkości klas w ciągu kilku ostatnich lat. Tu możemy dostrzec trend dotyczący zmiany liczby nauczycieli dyplomowanych, mianowanych, kontraktowych, stażystów zatrudnionych w szkole (zespole szkół). Zestawiając ze sobą liczbę uczniów szkoły z liczbą nauczycieli możemy podać liczbę uczniów przypadającą na jednego nauczyciela. To ważna informacja.

Prezentacja danych za okres kilku ostatnich lat pozwala dostrzec trend i prognozować sytuację w kolejnym okresie. Bardzo ważna jest możliwość porównania warunków szkoły z warunkami szkół całego miasta, dzielnicy, szkół o podobnej wielkości i szkół tego samego rodzaju (prowadzonych przez miasto, prowadzonych przez inne podmioty takie jak stowarzyszenia, fundacje, organizacje wyznaniowe lub firmy prywatne).

Dzięki zaangażowaniu dyrektorów szkół prezentujemy informacje o frekwencji uczniów w kolejnych miesiącach, oddzielnie dla każdego poziomu klas (od pierwszej klasy do ostatniej). To bardzo ważna statystyka, dobry punkt wyjścia do prognozowania poziomu opanowania wymagań podstawy programowej przez uczniów szkoły. Wysoka frekwencja może sprzyjać realizacji podstawy programowej w grupie wszystkich uczniów.

Informacje o wyposażeniu szkoły można znaleźć w zakładce Informacje.


Prosimy o sugestie dotyczące innych statystyk opisujących warunki szkoły. Będziemy wdzięczni za uwagi.

Prosimy o skorzystanie z Formularza kontaktowego.