Branżowa Szkoła I Stopnia nr 21
XV
status: przekształcona w branżową szkołę
os. Tysiąclecia 38
31-610 Kraków
tel: 126484903

Przedmioty zawodowe

 • Obszar administracyjno-usługowy (A)
  • Drukarz
   • K1 A.15 - Realizacja procesów drukowania z form drukowych
  • Fotograf
   • K1 A.20 - Rejestracja i obróbka obrazu
  • Introligator
   • K1 A.14 - Realizacja procesów introligatorskich

Każdy z zawodów kształconych w szkołach jest przypisywany - zgodnie z Polską Klasyfikację Działalności - do jednego z ośmiu obszarów kształcenia: administracyjno-usługowego, budowlanego, elektryczno-elektronicznego, mechanicznego i górniczo-hutniczego, rolniczo-leśnego z ochroną środowiska, turystyczno-gastronomicznego, medyczno-społecznego, artystycznego.

Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego obejmuje 200 zawodów, w ramach których wyodrębniono 252 kwalifikacje. Dla kwalifikacji wyodrębnionych w 161 zawodach przewiduje się możliwość prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Pokrewne grupy zawodów posiadają wspólne kwalifikacje, co pozwala na zdobywanie kilku profesji w krótkim czasie. Elastyczny system kształcenia daje szanse na dostosowanie się do rynku pracy.