Branżowa Szkoła I Stopnia nr 21
XV
status: przekształcona w branżową szkołę
os. Tysiąclecia 38
31-610 Kraków
tel: 126484903

Wizja

Wizja Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych

 • bezpieczna szkoła
 • przyjazna atmosfera
 • wysoko wykwalifikowana kadra
 • nauczyciele z pasją
 • przygotowanie uczniów do zawodu, w którym się kształcą
 • rozwijanie samorządności uczniów
 • dbałość o tradycje szkoły  

Misja

Misją naszej szkoły jest przygotowanie każdego ucznia do:

 • pełnienia zaszczytnej funkcji i pośrednika pomiędzy twórcą informacji i dóbr kultury, a ich odbiorcą
 • odpowiedzialnego kierowania własnym rozwojem
 • korzystania z osiągnięć nauki, techniki, kultury i sztuki
 • znalezienia i utrzymania pracy w obszarze printmediów
 • radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych
 • dalszego kształcenia się, studiowania, samokształcenia