Gimnazjum nr 39
XV
status: włączone w strukturę Szkoła Podstawowa nr 130
os. Oświecenia 30
31-636 Kraków
tel: 126416477

Języki obce

  • języki nowożytne
    • język angielski
    • język niemiecki

Ważnym punktem odniesienia w formułowaniu wymagań dla uczących się języka obcego były zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy dotyczące rozwijana kompetencji kluczowych w uczeniu się przez całe życie.

Pierwszy język obcy nauczany jest obecnie od pierwszej klasy szkoły podstawowej, a dwa języki obce od gimnazjum. W podstawie dla języka obcego przewidziano wiele wariantów odpowiadających różnym sytuacjom, wynikającym z kontynuacji lub rozpoczynania nauki danego języka na kolejnych etapach edukacyjnych.

Uczniowie klasy II A i III A realizują rozszerzony program języka niemieckiego ( DSD 1) - 6 godzin tygodniowo w podziale na grupy.