Gimnazjum nr 28
XI
status: przekształcone w Szkoła Podstawowa nr 149
ul. F. Bujaka 15
30-611 Kraków
tel: 126544523

Wizja

Wizja szkoły


Misja

1. Dobrze przygotowujemy uczniów do podjęcia nauki na wyższym poziomie edukacyjnym, proponując uczniom bogatą i atrakcyjną ofertę edukacyjną.

2. Wspieramy wszechstronny rozwój każdego ucznia, zgodnie z jego osobistymi potrzebami i możliwościami; każdy uczeń jest dla nas jednakowo ważny, każdemu będziemy pomagać, aby osiągnął sukces.

3. Promujemy humanistyczny system wartości, oparty na uniwersalnych zasadach etyki.

4. Zapewniamy dobre, bezpieczne i przyjazne warunki do nauki, zapoznajemy uczniów z różnymi technikami uczenia się, dążymy do tego, aby przekonać naszych wychowanków, że kształcenie jest procesem trwającym całe życie.

5. Uczymy wychowanka współdziałania w zespole, sztuki negocjacji, kompromisu, jak i rozumnego argumentowania.

6. Nasze wszechstronne działania wychowawcze mają na celu przygotowanie uczniów do życia społecznego w rodzinie, środowisku lokalnym, w Ojczyźnie, w zjednoczonej Europie.

7. Dbamy o właściwą współpracę między uczniami i nauczycielami, między rodzicami i szkołą, między społecznością lokalną i szkołą.