Gimnazjum nr 28
XI
status: przekształcone w Szkoła Podstawowa nr 149
ul. F. Bujaka 15
30-611 Kraków
tel: 126544523

Mocne strony

W tym dziale dyrektor szkoły prezentuje aktywa szkoły, jej autorskie projekty, ofertę zajęć dodatkowych. Każda szkoła ma swoją opowieść, która przekazywana jest nie tylko słowami. Multimedialna prezentacja szkoły ukazuje jej styl i klimat.

Aktywa szkoły to uczniowie, którzy we wskazanej dziedzinie, w okresie kilku lat odnoszą sukcesy w konkursach, turniejach czy zawodach. Aktywa to nauczyciele, którzy podnoszą swoje kwalifikacje, zdobywają certyfikaty. Bardzo ważny jest udział szkoły w projektach (w tym unijnych), sprzyjającym kształtowaniu postawy zaangażowania i rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów.

Autorskie projekty szkoły nawiązujące do wizji i misji szkoły to m.in. szkolne tradycje, specjalne wydarzenia (eventy), projekty inicjowane przez rodziców (współpraca z lokalnym środowiskiem, wolontariat).

Do mocnych stron szkoły zaliczamy wybraną, ponadstandardową ofertę zajęć dodatkowych/pozalekcyjnych (przedmiotowych, artystycznych, sportowych).


Prosimy o sugestie dotyczące innych informacji związanych z mocnymi stronami szkoły. Będziemy wdzięczni za uwagi.

Prosimy o skorzystanie z  Formularza kontaktowego.