Gimnazjum nr 21
VIII
szkoła archiwalna
ul. Komandosów 29
30-334 Kraków
tel: 122694101

Zaangażowanie


Brak informacji. Można poszukać ich na stronie internetowej szkoły, można bezpośrednio skontaktować się ze szkołą.


Lista obejmuje projekty szkolne w podanej dziedzinie/zakresie realizowane w ostatnich latach. Szersze informacje o projektach można znaleźć na wskazanych stronach internetowych.

Szkolne projekty ukazują zaangażowanie i aktywność szkolnej społeczności: nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Realizacja projektów sprzyja rozwijaniu ważnych kompetencji społecznych, przygotowuje do podejmowania wyzwań, uczestnictwa, zaangażowania.

Realizacja projektu „Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków” realizowanego
w ramach działania 3.5 Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”- testowanie nowej metody organizacji doskonalenia nauczycieli, poszerzanie metod pracy, wzbogacenie metod współpracy
i wymiany doświadczeń poprzez obserwacje partnerskie, komunikowanie się i współpraca z rodzicami -„Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła”, "Ocenianie kształtujące".

Praktyczne Wychowanie Fizyczne nowatorski Program Praktyk Pedagogicznych na kierunku nauczycielskim Wychowanie Fizyczne w AWF w Krakowie – współpraca z uczelnią, systematyczne doskonalenie.

Lepsza Szkoła - projekt Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego.Badania wyników nauczania matematyki (na wejście, w połowie i na końcu roku szkolnego) dają nauczycielom możliwość stałej i rzetelnej oceny postępów uczniów w ciągu każdego roku nauki matematyki.