Gimnazjum nr 16
V
szkoła archiwalna
ul. S. Konarskiego 2
30-049 Kraków
tel: 126331383

Zajęcia dodatkowe

Dziedzina zakres Zajęcia Liczba uczniów
narciarstwo Szkółka narciarska 60
taniec WAM 30
pływanie Basen AGH 30
teatr Polsko-angielski warszataty teatralne 30
wolontariat Szkolne Koło Caritas 20
turystyka Szkolne Koło PTTK 15
tenis stołowy Tenis Stołowy 12
szachy Kółko szachowe 10

Bogactwo oferty zajęć dodatkowych we wskazanej dziedzinie, w ciągu kilku lat, może świadczyć o aktywności i zaangażowaniu szkoły w odkrycie i rozwój talentów uczniów, w przygotowanie odpowiedzi na potrzeby edukacyjne uczniów. Może ukazywać specjalizację szkoły.

Zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne, są dobrym miejscem na większe niż to jest możliwe na lekcjach dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb i możliwości uczniów. Uczniowie i nauczyciele mogą w pełni rozwinąć skrzydła, mogą zidentyfikować i usunąć bariery edukacyjne. Bywa, że zajęcia pozalekcyjne pokazują możliwy potencjał szkoły. Warto zapoznać się z ofertą zajęć dodatkowych.

Szersze informacje o ofercie zajęć dodatkowych i jej dostępności można znaleźć na domowej stronie www szkoły.